FDR SMART X

Fujifilm është krenar të prezantojë FDR SMART X, sistemin më të ri kosto-efektiv dhe me cilësi të lartë.
Një sistem i cili mund të instalohet me lehtësi në hapësira të limituara, si dhe është i thjeshtë në përdorim. Ky sistem user-friendly do të bëjë më të lehtë dhe më efikase rrjedhën tuaj të punës.
FDR Smart përfshin të gjitha funksionet esenciale që nevojiten për një dhomë X-ray.

Description

Ky sistem ekonomik dhe elegant, mund të konfigurohet në 3 mënyra, sipas nevojave tuaja:

  • tërësisht dixhital
  • sistem i kompjuterizuar
  • sistem analog.

Për rastin e konfigurimit plotësisht dixhital, paisja mund të përdoret me panelet dixhitale Fujifilm, si psh FDR D-EVO II.
Në rastin e konfigurimit si sistem radiografie të kompjuterizuar (CR – Computed Radiography), FDR SMART F kombinohet me FCR Prima T2 ose Capsula XLII.
Fleksibiliteti i një zgjedhjeje të tillë, ju vjen në ndihmë sipas buxhetit dhe nevojave të spitalit apo klinikës suaj.

FDR SMART X instalohet në një dhomë X-ray me përmasa prej vetëm 4.5m x 3m si dhe mund të porositet në 3 tipe të ndryshëm gjeneratorësh, kjo në bazë të burimit ekzistues të ushqimit me energji elektrike të ndërtesës dhe bazuar në stabilitetin e furnizimit me energji të asaj zone specifike.

Tipet e gjeneratorëve me të cilat mund të konfigurohet sistemi FDR SMART janë:
1. Gjenerator me kapacitorë: I përsosur për departamentet X-ray me përmasë të mesme. Nuk ka nevojë për modifikim të burimit të ushqimit, 40kW fazë teke, fuqia input 3kW .
2. Gjenerator me UPS: Mban me energji deri në 5 orë (afërsisht 500 ekzaminime). Zgjidhje ideale për zonat me probleme për furnizimin me energji elektrike. 40kW Fazë teke, fuqia input 1 kW.
3. Gjenerator me linjë direkte: Gjeneratoret tanë mund të përshtaten edhe për spitalet e mëdha me ngarkese pune më të madhe. 40kW/52kW/68kW/82kW, tre fazorësh.

FDR SMART ofron edhe opsionet e GRID-it të lëvizshëm, shtratit të lëvizshëm horizontalisht dhe vertikalisht (opsional) me sensor detektues për pozicionin qëndror. Stativi vertikal (wallstand), ofrohet me opsionin e përkuljes për përdorime të vecanta.

Ashtu sic e përmendëm mësipër, në rastin e konfigurimit si sitem plotësisht dixhital, paisja mund të përdoret me panelet dixhitale Fujifilm, si psh FDR D-EVO II. FDR D-EVO II, një panel i ri i cili mundëson ekzaminime më preçize, duke e reduktuar ndjeshëm dozën ndaj pacientit.
Lloji i ri i CsI: Duke kombinuar një strukturë adesive çiftuese me metodën ISS, ofron një përmirësim të dukshëm të cilësisë së imazhit në krahasim me CsI-të konvencionale, si dhe ofron një mënyrë për të reduktuar ekspozimin e pacientit ndaj rrezeve-X.
Detektori i ri me panel të sheshtë nga Fujifilm, mbështetet ne karakteristikat e larta absorbuese të rrezeve X nga CsI si dhe në dhe aftësinë e kristaleve për të prodhuar imazh me preçision të lartë. Për më tepër, aplikimi i teknologjisë së patentuar ISS ka mundësuar përmirësime më të mëdha të imazhit, duke ulur dozën, në krahasim me detektorët e tjerë CsI.
Teknologjia ISS pozicionon sensorin TFT përpara shtresës shintiluese, ndryshe nga pozicioni tradicional i tij mbrapa. Kjo teknologji mundëson një imazh me rezolucion më të lartë dhe redukton dozën.

Disa informacione shtesë në lidhje me specifikat e sistemit i gjeni dhe në broshurat shoqëruese.

Brand

Fujifilm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FDR SMART X”

Your email address will not be published. Required fields are marked *