Medical Distribution sh.p.k. eshte nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në Shqiperi në vitin 2018. Kompania eshte e dedikuar per sektorin e mjekësisë dhe ka zyra në Tiranë, Shkodër dhe Prishtinë.

Misioni i kompanisë Medical Distribution sh.pk. është ofrimi i produkteve mjekësore me cilësi te lartë dhe kompetitive, prezantimi i teknologjive të reja si dhe ofrimi i shërbimeve që përmirësojnë performancën e profesionistëve në mjekësi, duke mundësuar diagnostikim dhe trajtim më të saktë dhe më të shpejtë.

Kompania jonë fokusohet në transparencë dhe profesionalizëm si dhe vlerat tona bazohen mbi besim dhe standarte të larta në shërbimin ndaj klientëve.
Ne kujdesemi për klientët tanë dhe sjellim vlera në sektorin e shëndetësisë.