APERTO ™ Lucent Plus

Një sistem MRI me magnet të përhershëm të hapur me fuqi të fushës magnetike prej 0,4 T dhe me dizajn të hapur.

Aperto Lucent plus ofron imazhe të avancuara MR përmes një magneti të përhershëm me një fuqi të fushës statike prej 0,4 T.Aperto Lucent ofron një pamje bujare, të hapur, panoramike që redukton ankthin e pacientit dhe krijon një mjedis të rehatshëm për kryerjen e testit.

Description

Imazhi më i mirë i mundshëm

Teknologjia jonë e qarkut magnetik dhe aftësitë e pashembullta diagnostikuese mundësojnë imazhe të qarta dhe me rezolucion të lartë të rajoneve dhe aplikimeve klinikisht të vështira.

 

Aperto Lucent plus ka te implementuar SynergyDrive qe mundeson pershpejtimin e kohes se skanimit me te pakten 30% ne varesi te parametrave te skanerit.Realizimi bëhet me anë të implementimit të IP-RAPID dhe AutoExam.

IP-RAPID

IP-RAPID është një teknologji skanimi i shpejtë që redukton kohën e skanimit duke ruajtur cilësinë e imazhit duke optimizuar nën-kampionimin dhe rindërtimin përsëritës. Mund të përdoret në lidhje me funksione të ndryshme dhe në një gamë të gjerë rajonesh anatomike.

  1. Për të gjitha zonat e anatomis së trupit
  2. Për cilësi të lartë të imazhit
  3. Për marjen e shumë imazheve në një skanim

AutoExam

AutoExam mundëson përcaktimin e parametrave të skanimit, pozicionimin e pjesëve, përpunimin e imazhit, shfaqjen e imazhit, ruajtjen e imazhit dhe funksionet e transferimit të imazhit që të kryhen vetëm në një hap gjatë ekzaminimit. Operatori mund të zgjedhë të kryejë ekzaminime gjysmë të automatizuara dhe mund të ndalojë, korrigjojë dhe rifillojë imazhin në çdo kohë.Dy  proceset qe perbejne AutoExam jane: AutoPose dhe AutoClip.

AutoPose është një funksion mbështetës i cilësimeve të linjës që redukton hyrjen e operatorit.
AutoClip kryen prerjen e imazhit automatikisht pas imazhit MRA për të zvogëluar hyrjen e operatorit.

RADAR është një teknikë e reduktimit të objektit të lëvizjes që mbush hapësirën k në mënyrë radiale dhe gjithashtu eshte i disponuar nga Aperto Lucent plus.

 

Pse duhet të zghidhni një MRI të hapur? 

 

  1. MRI e përballueshme

Kostoja e ulët e pronësisë së kombinuar me një investim fillestar tërheqës do të përshpejtojë rritjen e biznesit tuaj MRI dhe do të sigurojë një kthim të shkëlqyer nga investimi.Me teknologjinë MRI me magnet të përhershëm të hapur, fusha magnetike mbetet e fortë dhe vështirë se ndryshon me kalimin e viteve.Ndryshe nga MRI superpërcjellëse, nuk kërkohet pajisje dhe infrastrukturë shtesë për të ruajtur fushën magnetike, duke mbajtur kostot të ulëta.Një furnizim me energji me kapacitet të ulët do të thotë që kostoja fillestare e sistemit të energjisë mund të mbahet e ulët. Konsumi më i ulët i energjisë gjithashtu redukton kostot mujore të funksionimit.Aperto Lucent nuk kërkon një sistem ftohjeje, kështu që infrastruktura komplekse dhe e kushtueshme nuk kërkohet dhe për këtë arsye një hapësirë e vogël është e mjaftueshme për pajisjen.

 

  1. Instalim i lehtë

Bashkimi i MRI zakonisht përfshin dy lloje të mbrojtjes: mbrojtje RF për të bllokuar zhurmën me frekuencë të lartë nga jashtë dhe mbrojtje magnetike për të parandaluar rrjedhjen e fushës magnetike nga brenda.Megjithatë, një sistem MRI me magnet të përhershëm në përgjithësi nuk kërkon mbrojtje të veçantë magnetike, kështu që kostot e montimit janë më të ulëta.Pa shumë procese montimi që zakonisht lidhen me sistemet superpërcjellëse, konfigurimi i sistemit mund të jetë më i thjeshtë dhe më i lehtë, duke vënë në funksion sistemin tuaj të hapur MRI në më pak kohë.

 

  1. Zë pak hapësirë

Dizajni kompakt i APERTO Lucent redukton ndjeshëm hapësirën e kërkuar për instalim.Aperto Lucent përbëhet nga tre njësi kryesore: porta,paneli komandimit dhe sistemi i furnizimit me energji elektrike; më pak se homologu i tij superpërçues.Shpërndarja e fushës magnetike gjithashtu mbahet e ulët, për këtë arsye hapësira e regjistrimit mund të jetë e vogël.Meqenëse nuk ka dhomë pajisjesh, hapësira e përgjithshme e dyshemesë zvogëlohet dhe hapësira e kursyer mund të përdoret për qëllime të thera.

Brand

Fujifilm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “APERTO ™ Lucent Plus”

Your email address will not be published. Required fields are marked *