EPX-3500 HD

Ky sistem perbehet nga videoprocesori VP-3500HD dhe burimi i drites prej xenoni XL-4450.

VP-3500HD suporton diagnostikimin me teknologji perpunimi imazhi te avancuar e cila nuk eshte e inkorporuar ne modelet e tjera standarte ne treg. Ky procesor ofron imazhe te qarta duke perdorur funksionet superiore si theksimi i strukturave dhe ngjyrave, kontrolli automatik i drites si dhe anti-blur.

Description

Ky procesor mund te perdoret me monitore full HD, dhe ofron funksionet si:

Picture in picture function: Imazhi i fotografuar mund te shfaqet anash ekranit edhe kur po bejme nje ekzaminim real-time pa u mbivendosur me videon live.
3 perpunime FICE te disponueshme (Flexible spectral Imaging Color Enhancement).
Anti-blur function: Jep imazhin optimal ne qartesi per dokumentim dhe diagnostikim ne cdo moment.
Kontroll photometric automatik: Ky funksion rregullon automatikisht ndricimin ne perputhje me pozicionin e endoskopit, duke ofrour nje imazh te mirebalancuar dhe me ndricim optimal ne cdo drejtim.
Porte USB: Ky procesor ofron porte USB te inkorporuar per transferimin e te dhenave
E-Zoom (Electronic Zoom): ofron vizibilitet me te mire. Ky funksion aktivizohet duke shtypur nje buton tek skopi. Seria 600 e skopeve mundeson nje E-Zoom me zhurme (noise) minimale duke mundesuar observimin e detajuar vaskular dhe siperfaqesor.
Teknologjia CMOS:

Kombinimi i teknologjise CMOS me filtrat FICE ofron imazhe imazhe te avancuara me definicion te larte dhe me zhurme (noise) te reduktuar, imazhet FICE jane me te qarte dhe me te mprehta se asnjehere mepare.

Ofron diferencim me te thjeshte midis indeve te prekura dhe te paprekura nga lezionet.
Fokusi i afert i teknologjise CMOS permireson imazhin diagnostikues me kapacitet observimi deri ne 2mm. Fokusi anash imazhit eshte permiresuar, duke minimizuar zhurmat dhe devijacionet.
Ky sistem eshte kompatibel me serite 600 dhe 500 te endoskopeve.

Brand

Fujifilm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EPX-3500 HD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *