Tirana Panel Clinic

Tirana Panel Clinic pajiset edhe me grafine e levizshme te teknologjise me moderne nga 𝗙𝘂𝗷𝗶𝗳𝗶𝗹𝗺 modeli 𝗙𝗗𝗥 𝗡𝗮𝗻𝗼, si dhe i X-ray FDR Smart F, te kombinuara me 2 detektor dixhital FDR DEVO II.

Nje falenderim i vecante per Dr. Dritan Çela dhe gjithe stafin tejet profesional te kesaj klinike, te cilet sjellin kete risi ne tregun mjekesor shqiptar.

Me një peshë prej vetëm 𝟵𝟬𝗸𝗴, mobiliteti i grafise se levizshme FDR Nano nuk krahasohet me asnje paisje tjetër mobile X-ray.

E kombinuar me detektorin dixhital 𝗗-𝗘𝗩𝗢 𝗜𝗜 (me teknologjinë Virtual Grid dhe Dynamic Visualization II), FDR Nano arrin të përftojë imazhe fantastike me dozë shumë të ulët, pa patur nevojë për gjenerator të fuqishëm.

Me përdorimin e baterive prej lithiumi, një karikim i vetëm prej 4 orësh siguron afërsisht 12 orë pune (rreth 240 ekspozime).

Kompatibel me modulet AI (Inteligjence Artificiale), nepermjet perdorimit te algoritmave deep learning te cilat analizojne imazhet radiografike mbi nivelin e abnormaliteteve dhe heat maps (hartave te rrezikut), ben te mundur analizimin e sakte statistikor te imazhit duke i sugjeruar radiologut zonat e interesit dhe llojin e diagnozes.

Avantazhet qe ofron kombinimi i grafise FDR Smart F me detektorin dixhital FDR D-EVO II jane: