Dr. Ilirjan Gusho

Studio kardiologjike model e Dr. Ilirjan Gusha ne qytetin e Vlores me cdo paisje nga #Schiller kompania lider ne sistemet kardiopulmonare ne bote.

Holteri medilog AR eshte i vetmi ne bote qe ofron nje frekuence kampionimi prej 𝟯𝟮.𝟬𝟬𝟬𝗛  (rreth 𝟰 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗲 𝗲 𝗺𝗮𝗱𝗵𝗲 se cdo paisje tjeter ne treg), duke realizur saktesi me te larte ne klasifikimin dhe diagnostikimin e ritmit.

I pajisur me algoritmin 𝟯𝗗 𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 i cili shuan artefaktet ne sinjal, gjithashtu ofron deri ne 𝟭𝟰 𝗱𝗶𝘁𝗲 regjistrim dhe eshte rezistent ndaj ujit.