Filter
  • Oxygen Concentrator Quick View
    • Oxygen Concentrator Quick View
    • Oxygen Concentrator

    • Modeli OC10 është një pajisje koncentruese oksigjeni, që prodhon 93±3% oksigjen të pastër duke përdorur ajrin e ambientit që përmban 21% oksigjen. Modeli Healthtime OC10 siguron fluks deri në 10 Litra në minutë në presion të lartë dhe fluks të lartë. Kjo paisje siguron që oksigjeni të arrijë te pacienti me fluks të lartë pa e degraduar pastërtinë e tij,…
    • Read more