Grafia Intraorale NewTom RXDC

Modeli që montohet në mur si dhe modeli i levizshëm me rrota. RXDC ofron cilësi imazhi maksimale, me dozë minimale për pacientin. Kjo paisje mund të porositet edhe me komandim wireless. I kombinuar me sensorin X-VS me teknolog jinë CSI, që ofrohet në dy përmasa (size 1: me zonë aktive 30x20mm dhe size 2: 34x26mm), me një përmasë pixeli prej 20μm, përftimi i grafive intraorale do bëhet një procedurë e thjeshtë dhe me rezultate fantastike.

Grafia intraorale dhe sensori jane te pavarur nga njera tjetra dhe mund te porositen vecmas.

Brand

NewTom

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Grafia Intraorale NewTom RXDC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *