Spirometria

 

SPIROSCOUT

Spiroscout eshte nje pajisje e cila mat funksionet e mushkerise dhe semundjet
Pulmonare me sensore ultrasound

Karakteristikat:

– Analizon gazet ne rruget respiratore
– Starton matjen menjehere dhe nuk ka nevoje per kohen e vetefunksionimit normal ( Warm UP )
– Nuk eshte e nevojshme te kalibrohet
– Spirometer me precision te larte nepermjet matjes se rrjedhjete te gazeve respiratore
ne sensorin ultrasound
– Sensori nuk influencohet nga lageshtia , presioni dhe ndotjet e ndryshme
– Saktesi shume te larte ne matje
– Nuk ka nevoje per shume mirembajtje
– Tupat Spirometrike jane higjenike dhe nje perdorimshe.
– Funksionon me programin LFX ( program per diagnostikimin e detajuar te Obstruksioneve dhe Restriksioneve )

Per meteper informacione, vizitoni:

https://www.schiller.ch/al/en/product/ganshorn-spiroscout

SPIROSCOUT SP eshte nje version pak me i updateuar i SPIROSCOUT pasi mund te kombinohet me disa lloje Elektrokardiogramash per te diagnostikuar ne te njejten kohe sistemin cardio-pulmonar.

Per meteper informacione, vizitoni: https://www.schiller.ch/al/en/product/spiroscout-sp

 

 

POWER CUBE ERGO

Sistemi Spirometrik Powercube eshte
nje sistem kompleks dhe i avancuar i diagnostikimit te semundjeve te ndryshme te ndryshme pulmonare
( Patologjite e Mushkerive ) ne gjendje normale dhe ne gjendje active me Ergometer.
Ky sistem mat dhe vlereson gazet respiratore O2 dhe CO2 ne gjendje normale dhe ne Stress Test me Ergometer, Obstruksionet dhe Restriksionet ne sistemin respirator etj.

Karakteristikat:

– Lehtesisht per te vendosur te dhenat e pacientit ne programin LFX
– Matje jo invasive
– Diagnostikon semundjet kronike respiratore obstructive (CPOD)2
– Demostron detajet ne grafikun e ciklit Inspirim-Ekspirim
– Posedon Sensorin Ultrasound
– Gjate interpretimit nuk ndikohet nga efekte te jashte ( Artifakte te levizjes etj)
– Posedon nje sistem automatic kalibrimi
– Prakticiteti maksimal
– Tubat Spirometrike jane lehtesisht te perdorshem dhe higjienike
– Garancia shume e larte e Sensoreve Ultratinguj.

Per meteper informacione, vizitoni: https://www.ganshorn.de/en/powercube-ergo/