Fujifilm SYNAPSE

Një sistem PACS është një teknologji komunikimi dhe arkivimi që përdoret në mjekësi dhe që ofron arkivim ekonomik si dhe akses të shpejtë në imazhet e paisjeve të ndryshme. Fujifilm prej 20 vitesh është lider botëror në sistemet PACS të shkallëzuara për spitale dhe klinika të përmasave të ndryshme, nëpërmjet ofrimit të sistemit SYNAPSE.

SYNAPSE shfrytëzon teknologjitë e webit të gjeneratës së re, si dhe ka nje algoritëm kompresimi të skedarëve me përmasa të mëdha që lejon aksesimin e shpejtë të tyre pavarësisht nga vendndodhja. SYNAPSE ka revolucionarizuar manaxhimin e shërbimeve të imazheve  radiologjike, duke suportuar diagnostikimet me imazhe me cilësi të lartë, opsione të shumta të përpunimit si dhe thjeshtësi në përdorim.

Për më tepër ndiqni videon e mëposhtme ose na kontaktoni.