Grafi X-ray VET

Grafite X-ray qe perdoren ne veterinari vijne ne modele statike si dhe portabel nga brandi ECORAY.

Modeli ULTRA 100 (me fuqi 5KW) – Eshte versioni me popullor qe mbulon te gjitha kerkesat:

  • Dizajn kompakt me rrezatim te qendrueshem ne output
  • Sensor drite infrared per matjen e SID
  • Panel operimi OP me touch
  • Konektor per nderfaqe edhe me DR
  • Stenda e levizeshme si nje pjese opsionale shtese

 

Gjeneratori dhe tubi i integruar

Stenda e levizeshme opsionale

Stenda e fiksuar opsionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meposhte gjeni dhe broshurat perkatese te ketyre produkteve:

Portable Generators

Ultra100 Vet with fixed table