Grafia Intraorale NewTom RXDC &

Sensori X-VS

 

Grafia Intraorale NewTom RXDC ofrohet në 2 modele:
Modeli që montohet në mur si dhe modeli i levizshëm me rrota. RXDC ofron cilësi imazhi maksimale, me dozë minimale për pacientin. Kjo paisje mund të porositet edhe me komandim wireless. I kombinuar me sensorin X-VS me teknolog jinë CSI, që ofrohet në dy përmasa (size 1: me zonë aktive 30x20mm dhe size 2: 34x26mm), me një përmasë pixeli prej 20μm, përftimi i grafive intraorale do bëhet një procedurë e thjeshtë dhe me rezultate fantastike.

Broshura Newtom RXDC dhe X-VS