CR Reader VET

Dixhitalizuesit e grafive FCR nga Fujifilm vijne ne disa permasa te ndryshme.

Modeli me kompakt i cili rekomandohet te perdoret edhe per veterinari eshte modeli FCR Prima T2. Kjo njësi kompakte me përmasa të përshtatshme për tu vendosur mbi tavolinë, ka një shpejtësi përpunimi të jashtëzakonshme, duke sfiduar paragjykimet për CR-të me përmasa të tilla.

FCR PRIMA T2 është një lexues me përmasa tavoline, i cili ofron një shpejtësi përpunimi të klasit botëror prej 73 IP/orë. Në metodën e punës high-speed (5 pixel/mm), shpejtësia rritet gati 70% në krahasim me FCR PRIMA T (vetëm për IPtë
14″ x 17″ dhe 14″ x 14″). Ashtu si të gjitha paisjet Fujifilm edhe FCR PRIMA T2 është e thjeshtë për tu përdorur. Ajo do ju ndihmojë të reduktoni kohën e pritjes së pacientëve si dhe do rrisë ndjeshën efiçencën e ekzaminimeve.

FCR PRIMA T2, me dizajnin e lehtë dhe kompakt për tavolinë, mund të vendoset mbi një tavolinë pune, sirtar, raft apo kudo tjetër. Duke qënë se ky është një lexues tërësisht dixhital, nuk nevojitet as një dhomë e errët dhe as një përpunues automatik. FCR PRIMA T2 mund të instalohet teorikisht edhe në hapësirën që keni përdorur për përpunuesin tuaj me kimikate

Ky dixhitalizues mund te kombinohet me softwarin e posacem per aplikim ne veterinari te quajtur Prima V Console. Ky eshte nje workstation all-in-one me nderfaqe te thjeshte, funksion per printimin free layout, funksion per shtimin e markerave elektronik ne imazh, funksion PDI per krijimin e CD-ve me imazhet e perftuara, etj,

Meposhte mund te gjeni broshurat e ketyre produkteve:

FCR Prima T2 Broshure

FCR Prima V Console Broshure