Bashkëpunëtorët tanë

Disa nga bashkëpunëtorët tanë kryesorë janë spitalet publike e private, qendrat shëndetësore dhe klinikat e specialiteteve të ndryshme.