Aksesoret e endoskopise

Fujifilm ofron disa aksesore endoskopie nder te cilet permendim: ESD KNIFE, ST HOOD, WATER PUMP, CO2 INSUFFLATOR, ELEVIEW si dhe monitore te permasave te ndryshme.

Per detaje mbi secilen prej tyre, referoni broshuren e meposhme:

Aksesoret Fujifilm per endoskopine

Gjithashtu Medical Distribution sh.p.k. nepermjet partneritetit me firma te ndryshme si COOK Medical ofron edhe te gjithe gamen e aksesoreve te tjere qe perdoren ne procedurat trajtuese te endoskopise.